Welcome
Login

Waarom is mij gevraagd om mijn identiteit te verifiëren?

Als je een nieuwe gebruiker bent op onze website en een advertentie uploadt kan ons Trust & Safety Team je vragen om je identiteit te verifiëren. De identiteitscontrole maakt deel uit van onze strenge veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat wij onze belofte van een zero tolerance aanpak van fraude, onethische verkoop van dieren en broodfokkers nakomen. 

Hoewel we begrijpen dat het ongemakkelijk kan zijn om een identiteitscontrole te ondergaan, willen we benadrukken dat de identiteitscontrole een gratis dienst is die je extra geloofwaardigheid geeft in de ogen van de gebruiker met wie je communiceert. Wij zijn er trots op dat wij de website bij uitstek zijn voor respectabele fokkers die zich houden aan onze strikte handhaving van onze regels om ervoor te zorgen dat aan de normen voor dierenwelzijn wordt voldaan.


Als je meer hulp nodig hebt

Als dit artikel je vraag niet beantwoordt, kun je natuurlijk contact met ons opnemen door op de onderstaande knop te klikken:

Contact 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.