Welcome
Login

Fokken met kortsnuitige honden

Er zijn nieuwe regels en handhavingscriteria opgesteld door de overheid voor het fokken met kortsnuitige honden. Het doel hiervan is om toe te werken naar gezonde ouderdieren en pups. Dit houdt onder andere in dat je als fokker moet kunnen aantonen dat er geen aanwijzingen zijn voor ademhalingsproblemen, specifieke oogproblemen of patella luxatie bij de ouderdieren.

De kortsnuitige honden moeten goed of voldoende scoren op 6 handhavingscriteria uit het rapport 'Fokken met kortsnuitige honden':

 • een normaal ademgeluid in rust
 • open neusopeningen
 • een relatieve neusverkorting die groter of gelijk is aan 0,5
 • geen neusplooi
 • geen zichtbaar oogwit
 • volledige sluiting van de ogen bij opwekken ooglidreflex

De gezondheid van de hond kan op twee manieren aangetoond worden door de dierenarts:

1. Het scoreformulier voor de zes handhavingscriteria ter voorkoming van het fokken met ernstige schedel- en snuitafwijkingen

2. Door middel van PETscan (het diagnoseregistratiesysteem van de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht).

De hond kan in beide gevallen de score ‘goed’, ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ krijgen. De dierenarts bepaalt in het geval van een ‘voldoende’ score of hij/zij aanbeveelt om de hond wel of niet in te zetten voor de fok. 

Handhaving fokken met kortsnuitige honden door PuppyPlaats

Bij PuppyPlaats staat dierenwelzijn op nummer één en daarom vinden we het erg belangrijk om de opgelegde handhavingscriteria te waarborgen. Bij het plaatsen van een nestje puppy's of een dekreu van een kortsnuitig ras zullen we daarom vragen naar een verklaring van gezondheid van beide ouderdieren of de dekreu.

Deze regels gelden voor het fokken met kortsnuitige honden van de volgende rassen:

 1. Affenpinscher
 2. Boston Terriër
 3. Engelse Bulldog
 4. Franse Bulldog
 5. Griffon Belge
 6. Griffon Bruxellois
 7. Petit Brabançon
 8. Japanse Spaniel
 9. King Charles Spaniel
 10. Mopshond
 11. Pekingees
 12. Shih Tzu

Meer informatie vind je onder andere hier op de website van de NVWA.

Als je meer hulp nodig hebt

Als dit artikel je vraag niet beantwoordt, kun je natuurlijk contact met ons opnemen door op de onderstaande knop te klikken:

Contact 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.